Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3563
W sumie: 56944

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

W dniu 17 marca 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy

Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem

a

Gminą Adamów


w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
Umowa dotyczy wykonania przez beneficjenta inwestycji "Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych dróg gminnych w m. Potoczek Nr 010845L, 010847L, Boża Wola Nr 010835L, Bondyrz 010848L".
Gmina Adamów ogłosiła postępowanie przetargowe 11 marca 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się TUTAJ

 

Informacje o ofertach

W oznaczonym terminie, Gmina Adamów dokonała otwarcia złożonych ofert. Do zamawiającego wpłynęło 9 ofert.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty Wykonawcy

Dnia 25 kwietnia 2016 została rozesłana informacja dotyczaca wyboru najkorzystniejszejoferty do reralizacji przedsięwzięcia pn. ,,Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Bondyrz, Boża Wola, Potoczek” oznaczona sprawa RIG 271.1.2016.

Dokonano wyboru oferty złożonej przez Zakład Wapienno Piaskowy ,,BEŁŻEC” sp. z o.o., złożona oferta kształtuje wartość kontraktu w kwocie 2.083.374,00 zł.
W postępowaniu zostało złożonych 9 ofert;

1) EVE Usługi Remontowo-Budowlane Bogdan Garbacz 
2) Zakład Budowlano-Transportowy DROGMOST Wiesław Michalski 
3) Strabag SP. z o.o.
4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. zo.o.
5) Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe MAWEX Ewa Matwiejczuk
6) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne ,,ATOS” Eksport-Import Tadeusz Skakuj 
7) Usługi Transportowe Daniel Kierepka
8) Zakład Wapienno Piaskowy ,,BEŁŻEC” sp. z o.o. 
9) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe STOLMEX Kozłowski Stanisław 

 


źródło: www.lublin.uw.gov.pl
 
Dnia 5 lipca 2017, została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2017 roku na zadanie realizowane w ramach
,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
 
 
Podpisana umowa  pomiędzy
Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem
a
Gminą Adamów,
którą reprezentowali Wójt Gminy Adamów Dariusz Szykuła oraz skarbnik Gminy Adamów Ewelina Droździel-Szykuła.
 
dotyczyła udzielenia dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze-Feliksówka"
 
Kwota dotacji wynosi 1.002.204,50 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem Nr 27/G/2017, a łączny kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi 2.010.136,92 zł.
 
Aneks Nr 2 do Umowy Nr 518 z dnia 5 lipca 2017 zmienia kwotę dotacji do wysokości 807 111,00 zł.
 
 
 
Ogłoszeniem nr 533693-N-2017 z dnia 2017-06-15 r. Gmina Adamów, wszczęła procedurę przetargową -  pn. ,,Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze – Feliksówka".
 
 
W terminie do dnia 2017-07-06 do godz.10:00 złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. 22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 54 - Cena oferty 1.642.616,05 zł, Gwarancja 72 m-ce, Płatność 30 dni przelew, termin wykonania 31 październik 2017
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Sp. z o.o. 22-400 Zamość, Peowiaków 7 - Cena oferty 1.643.206,02 zł, Gwarancja 72 m-ce, Płatność 30 dni przelew, termin wykonania 31 październik 2017
  3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik 22-424 Sitno, Kolonia Sitno 84 - Cena oferty 1.758.546,14 zł, Gwarancja 72 m-ce, Płatność 30 dni przelew, termin wykonania 31 październik 2017
 
 
Dnia 31 lipca 2017 została zawarta UMOWA Nr RIG.272.5.2017- 57/17/RIG pomiędzy Gminą Adamów, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Adamów - Dariusza Szykułę oraz przy kontrasygnacie Z-cy Skarbnika Gminy – Teresy Kostrubiec a Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o. o. z siedzibą w Tomaszów Lubelski, 22-600 Tomaszów Lubelski Lwowska 54 reprezentowanym przez Maria Zatorska – Prezes Zarządu.
 
Wartość zawartej umowy 1.642.616,05 zł brutto, termin zakończenia planowany jest na dzień 31 październik 2017 r.
 
 
Galeria FOTO:
przed remontem
 
 
w trakcie remontu
 
po remoncie
 
 
Dnia 30 października 2017 r. wykonawca drogi 010825L Rachodoszcze - Feliksówka -Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych sp. z o.o. zgłosił zakończenie  zakresu prac.
Zgodnie z zapisami umowy Nr RIG.272.5.2017- 57/17/RIG z dnia 31 lipca, Inwestor - Gmina Adamów mogła rozpocząć prace związane z odbiorem wykonanych robót budowlanych.
Zarządzeniem Wójta Gmny Adamów 69/17 z dnia 31 października została powołana komisja odbioru prac i stwierdzenia zakresu robót , termin został wyznaczony na dzień 8 października 2017 r.
W oznaczonym dniu wyznaczeni przedstwiciele Gminy Adamów oraz przedstawiciele Wykonawcy dokonali prac związanych z odbiorem zakresu wykonanych prac. Potwierdzeniem czynności jest protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego podpisany  przez strony uczestniczące w pracach odbiorowych.
 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.