Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8509
W sumie: 152306

Budowa oświetlenia

BUDOWA I MODERNIZACJA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE ADAMÓW

Gmina Adamów otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pn: „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19.

Głównym celem projektu jest redukcja zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań dla oświetlenia ulicznego. Jego osiągnięcie nastąpi poprzez budowę oświetlenia ulicznego (budowa linii kablowych i montaż 166 słupów wraz z oprawami LED z autonomicznym, zmiennym profilem obciążenia) w tym:

 • Bondyrz 17 sztuk,

 • Boża Wola droga gminna 13 sztuk,

 • Adamów droga powiatowa 16 sztuk,

 • Potoczek droga powiatowa 35 sztuk,

 • Rachodoszcze 25 sztuk,

 • Suchowola (Doły) 7 sztuk,

 • Suchowola droga powiatowa 9 sztuk,

 • Szewnia Górna 23 sztuk,

 • Trzpieciny 21 sztuk

wraz z montażem systemów inteligentnego sterowania w szafach przy punktach pomiaru energii. System wyposażony będzie w najbardziej efektywne energetycznie źródła światła, oparte na źródłach półprzewodnikowych LED, ze zmiennym profilem obciążenia. Realizacja projektu przyczyni się do dostosowania jakości światła do przestrzeni, obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie oświetlania przyjaznego dla środowiska poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji stanowią mieszkańcy gminy, pobliskich gmin oraz turyści odwiedzający gminę. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego podniesie atrakcyjność i konkurencyjność regionu, wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez zwiększenie widoczności uczestników ruchu. Korzyści wynikające z projektu zauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym. Przedsięwzięcie przyczyni się również do polepszenia warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji gazów. Kluczowymi rezultatami przedmiotowego projektu będą m.in.:- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 13,91 ton/rok. W związku z powyższym, projekt przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 30% w stosunku do roku przed rozpoczęciem realizacji projektu.


 

Wartość projektu: 1 158 635,56 zł.

Dofinansowanie: 801 318,88 zł.

Termin realizacji zadania: 2021 r.

 


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i do realizacji zamówienia wybrano firmę TNL Sp. z o. o., ul. Bursaki 14, 20-150 Lublin,

Termin realizacji zadania upływa 30 września 2021r .

W miesiącu lipcu dokonano odbiorów częściowych prac w następujących miejscowościach na terenie naszej gminy:

 • Boża Wola wybudowano 13 lamp energooszczędnego oświetlenia oświetlenia ulicznego.
 • Suchowola przy drodze gminnej wybudowano 7 lamp energooszczędnego oświetlenia ulicznego.
 • Szewnia Górna przy grodze gminnej wybudowano 23 lampy energooszczędnego oświetlenia ulicznego.
 • Bondyrz przy grodze gminnej wybudowano 17 lamp energooszczędnego oświetlenia ulicznego.
 • Trzepieciny przy grodze gminnej wybudowano 21 lamp energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

 

            

 


 

W miesiącu wrześniu dokonano odbiorów częściowych prac związanych z budową oświetlenia ulicznego w na terenie naszej gminy. Odbiory odbyły się w następujących miejscowościach:

 • Potoczek wybudowano 35 lamp energooszczędnego oświetlenia ulicznego.
 • Rachodoszcze wybudowano 25 lamp energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

 

W miesiącu październiku dokonano odbiorów końcowych dot. realizacji projektu pn.: Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów.” Zakończono prace w miejscowościach:

 • Adamów wybudowano 16 lamp energooszczędnego oświetlenia ulicznego

 • Suchowola przy drodze powiatowej wybudowana 9 lamp energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

   

 

Ostateczna wartość projektu wyniosła: 759 942,35 zł.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 500 508,81 zł.

Wkład Gminy Adamów: 259 433,54 zł.

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.