Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7906
W sumie: 108550

Obwieszczenie - zmiany planu

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ADAMÓW

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.),
w związku z:

  1. Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 17 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów,
  2. Uchwałą Nr X/76/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 17 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów,
  3. Uchwałą Nr XIII/107/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów,

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów przedmiotowych planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach: 10.02.2021 r. – 03.03.2021 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Adamów,  w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach przedmiotowych planów miejscowych odbędzie się w dniu 25.02.2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Adamów o godz. 11:00.

 

Projekty przedmiotowych planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko są dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.adamow.gmina.pl .
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowych projektach planów może wnieść uwagi. Uwagi do projektów  planów oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2021 r. do Wójta Gminy Adamów w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: poczta@adamow.gmina.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Adamów.

 

Załączniki:

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ADAMÓW - sporządzanego w oparciu o Uchwałę Nr X/75/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 17 października 2019 roku oraz Uchwałę Nr XIII/107/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 30 stycznia 2020 roku

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ADAMÓW (plan sporządzany w oparciu o Uchwałę Nr X/75/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 17 października 2019 roku oraz Uchwałę Nr XIII/107/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 30 stycznia 2020 roku)

Adamow 1-1 01.2021.pdf

Adamow 1-2 01.2021.pdf

Adamow 1-3 01.2021.pdf

Adamow 1-4 02.2021.pdf

Adamow 1-5 01.2021.pdf

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ADAMÓW - sporządzanego w oparciu o Uchwałę Nr X/76/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 17 października 2019 roku

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ADAMÓW (plan sporządzany w oparciu o Uchwałę Nr X/76/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 17 października 2019 roku)

Adamow M 1-1 01.2021.pdf

Adamow M 1-2 01.2021.pdf

Adamow M 1-3 01.2021.pdf

Adamow M 1-4 02.2021.pdf

Adamow M 1-5 01.2021.pdf

Adamow M 1-6 01.2021.pdf

Adamow M 1-7 01.2021.pdf

Adamow M 1-8 01.2021.pdf

Adamow M 1-9 01.2021.pdf

Adamow M 1-10 01.2021.pdf

Adamow M 1-11 01.2021.pdf

Adamow M 1-12 01.2021.pdf

Adamow M 1-13 01.2021.pdf

Adamow M 1-14 01.2021.pdf

Adamow M 1-15 01.2021.pdf

Adamow M 1-16 01.2021.pdf

Adamow M 1-17 01.2021.pdf

Adamow M 1-18 01.2021.pdf

Adamow M 1-19 01.2021.pdf

Adamow M 1-20 01.2021.pdf

Adamow M 1-21 01.2021.pdf

Adamow M 1-22 01.2021.pdf

Adamow M 1-23 01.2021.pdf

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.