Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 10316
W sumie: 77617

Polski Ład

W wyniku pierwszej edycji pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Adamów otrzymała 5 220 922,00 zł dofinansowania na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia – etap II oraz budowy chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia”.

 

 Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę:

 • drogi gminnej o długości ok.1432 m, i szerokości 5m,

 • ciągu pieszo rowerowego o długości ok. 1200 m,

 • chodnika o długości ok. 537m,

 • 106 zjazdów,

 • oświetlenia ulicznego 47 lamp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą zadania została firma pod nazwą: Zakład Piaskowo Wapienny Bełżec Sp. z o. o. z siedzibą w Bełżcu. Termin wykonania zadania upływa 21 listopada 2022 r.

 

Koszt zadania po wyłonieniu wykonawcy wynosi   4 883 100,00 zł

Kwota dofinansowania                                               4 638 945,00 zł

Wkład własny Gminy Adamów                                   244 155,00 zł

 

Dnia 19 kwietnia 2022 r. przeprowadzony został odbiór zaliczkowy zadania, którego średnie zaawansowanie robót budowlanych wynosi 35,64 %.

 

         

 


Dnia 12 sierpnia 2022 roku zostały zakończone i komisyjnie odebrane prace związane z „Budową drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia – etap II oraz budowy chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia” na które gmina pozyskała dofinansowanie w ramach pierwszej edycji pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

 

        

        

  

 


 

DRUGA EDYCJA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

 

Gmina Adamów otrzymała 6 948 747,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Środki te zostaną przeznaczone na realizację trzech inwestycji:

 

1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli tj.:

 • przebudowa pokrycia dachowego budynku sali gimnastycznej, powierzchni nad stołówka szkolną oraz tzw. łącznika - łączna powierzchnia dachu ok 1600 m2,

 • wymiana trzech przestarzałych kotłów gazowych,

 • budowa parkingu wraz z miejscem postoju dla autokarów szkolnych o łącznej powierzchni ok 650 m2 ,

 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Przewidywana wartość inwestycji 2 259 510,00 zł

Dofinansowanie ( 85%) 1 920 583,00 zł

 

2. Modernizacja świetlic wiejskich w m. Suchowola, Potoczek i Bondyrz (dwa budynki) poprzez:

 • wymianę pokrycia dachowego na 4 budynkach świetlic - łączna powierzchnia dachów ok. 1390 m2,

 • docieplenie ścian zewnętrznych 2 budynków o łącznej powierzchni ok. 406 m2

 • montaż instalacji fotowoltaicznej na 3 budynkach świetlic,

 • Modernizacja pomieszczeń w 2 świetlicach poprzez: wymianę nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej na 2 budynkach, wymiana podłóg w 2 świetlicach o łącznej powierzchni 337 m2.

Przewidywana wartość inwestycji 1 444 899,89 zł

Dofinansowanie ( 85%) 1 228 164,00 zł
 

3. Budowa drogi gminnej w m. Adamów oraz budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda, Gmina Adamów.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Adamów obejmuje wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na odcinku długości 327 m i szerokości 5 m. Nawierzchnia zostanie obramowana krawężnikiem betonowym. Pobocza obustronnie utwardzone kruszywem łamanym

Budowa drogi gminnej nr 110827 Szewnia Górna – Czarnowoda, obejmuje budowę drogi gminnej o długości ok. 1015 m wraz z obustronnymi utwardzonymi poboczami. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z mieszanek mineralno - bitumicznych.

Przewidywana wartość inwestycji 4 000 000,00 zł

Dofinansowanie (95%) 3 800 000,00 zł

 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.