Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6742
W sumie: 152480

Klub Senior


2022-04-28

OGŁOSZENIE

 

Klub Senior w Gminie Adamów już niebawem rozpoczyna działalność!

 

Dnia 25.03.2022 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Adamów została podpisana umowa o dofinansowanie projektu STREFA PLUS 50 - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych dostosowanych do potrzeb mieszkańców Gminy Adamów tj. dla 30 osób które ukończyły 50 rok życia i spełnią kryteria rekrutacyjne. Gmina Adamów na realizacje niniejszego Projektu pozyskała dofinansowanie
w kwocie 1 082 650,80 zł.

Klub będzie miał swoją siedzibę w miejscowości Jacnia 49B.

Przewiduje się, że rozpocznie działalność w miesiącu czerwcu 2022 r.

 

W ramach projektu STREFA PLUS 50 będzie realizowanych szereg przedsięwzięć:

zajęcia informatyczne, warsztaty tańca, zajęcia rękodzielnicze, zajęcia umuzykalniające,

eventy, podczas których wystąpią znani i mniej znani artyści pokolenia 50+, zajęcia ruchowe typu fitness, warsztaty kulinarne, spotkania międzypokoleniowe, prelekcje prozdrowotne, doradztwo prawne, doradztwo psychologiczne, a ponadto realizacja wspólnych zajęć wyjazdowych oraz jedno i kilkudniowych wycieczek.

 

Oprócz wyżej wymienionych przedsięwzięć, Klub będzie przede wszystkim miejscem wspólnych, aktywnych spotkań dla Seniorów naszej Gminy.

 

Klub będzie funkcjonował trzy dni w tygodniu w godz. od 800 do 16 00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Projekt zakłada usługę dowozu Uczestników Projektu z miejsca zamieszkania Uczestnika
do Siedziby Klubu Seniora i z powrotem. Ponadto każdy uczestnik otrzyma posiłek (obiad).

Nabór chętnych osób prowadzi Zespół Rekrutacyjny i zaprasza do skorzystania z oferowanych działań.

Szczegóły naboru i dokumenty z tego zakresu są dostępne na stronie internetowej Gminy Adamów www.adamow.gmina.pl

 

Ponadto szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 oraz pod numerem telefonu 84 6187 722 – osoba do kontaktu Pani Aneta Moryń.

 

Zapraszamy także zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 04 maja 2022r. o godz. 1500 w Świetlicy Wiejskiej w Potoczku.

 

Uczestnictwo w Klubie Senior jest bezpłatne.

 

Kierownik GOPS w Adamowie

Danuta Jaworska

 


2022-04-28

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ADAMOWIE

OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU


„STREFA PLUS 50 - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej
na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior”

realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
 
Jeżeli jesteś:
•    mieszkańcem Gminy Adamów i    • masz ukończone 50 lat i    •    spełniasz kryteria rekrutacyjne

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIORA !
 

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia:

DOJRZ@ŁOŚĆ W SIECI                                         – zajęcia informatyczne
INWAZJA RUCHEM CZYLI PRACOWNIA TAŃCA
NA LUDOWO                                                        – zajęcia rękodzielnicze
ŚPIEWAJĄCY SENIOR                                         – zajęcia umuzykalniające
SPOTKAJMY SIĘ KULTURALNIE                         – spotkania kulturalne
MŁODOŚĆ PRZYCHODZI Z WIEKIEM                  – zajęcia ruchowe
KULINARNE WARIACJE                                       – warsztaty kulinarne
MIĘDZYPOKOLENIOWY MOST                            – spotkania międzypokoleniowe mieszkańców
PEŁNI ŻYCIA I MĄDROŚCI                                   – warsztaty prozdrowotne
BEZPIECZNY SENIOR                                         – warsztaty przeciwdziałania zagrożeniom dla seniorów i tematyce przemocy rodzinnej oraz uzależnień
DORADZTWO PRAWNE
DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE

Warszawa-Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich – 1 wyjazd, 1 dzień
Kazimierz Dolny i Nałęczów – 1 wyjazd, 1 dzień
Warszawa- Muzeum Cosmos i Centrum Nauki Kopernik – 1 wyjazd, 1 dzień
Lublin-Teatr J. Osterwy – 2 wyjazdy jednodniowe
Lublin-Centrum Spotkania Kultur – 3 wyjazdy jednodniowe
Zamość kino – 3 wyjazdy
Zakopane i okolice – 1 wyjazd trzydniowy
Bieszczady – 1 wyjazd trzydniowy

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie gdzie można pobrać dokumenty rekrutacyjne, te są również dostępne na stronie internetowej www.adamow.gmina.pl

Dokumenty rekrutacyjne  należy wypełnić i złożyć:
a)    osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Adamowie,
b)    wysłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie, Adamów 11b 22-442 Adamów
c)    podpisane skany dokumentów wysłać pocztą e-mail na adres: gops@adamow.gmina.pl


Nabór trwa od 28.04.2022 r. do 11.05.2022 r.
O uczestnictwie w projekcie decydować będą kryteria rekrutacyjne określone w Regulaminie rekrutacji.
 

ZAPRASZAMY!!!

 

Do pobrania:

1. Regulamin rektrutacji do Klubu SENIOR

2. Załącznik Nr 1 - Deklaracja uczestnictwa

3. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o statusie

4. Załącznik Nr 3 - Formularz rekrutacyjny

5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów preferencyjnych

6. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o zamieszkiwaniu na obszarze rewitalizacji

7. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie - klauzula informacyjna

8. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie uczestnika projektu

9. Załącznik Nr 8 - Zgodna na rozpowszechnianie wizerunku

 

 


2022-04-25

 

Gmina Adamów otrzymała dofinansowanie Projektu

 

„STREFA PLUS 50 - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej
na terenie gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Cel projektu:

Wzrost dostępności usług społecznych dostosowanych do potrzeb mieszkańców Gminy Adamów
dla 30 osób, które ukończyły 50 rok życia (20 kobiet i 10 mężczyzn, w tym dwie osoby z niepełnosprawnościami)
poprzez rozwój środowiskowych form pomocy.


Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekcie:

1 082 650,80 PLN

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.