Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8703
W sumie: 26974

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – 2022

www.ecler.com.pl  / Tel: 504 245 136

 

Miejscowości

Rodzaj odpadu

Rok 2022

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Boża Wola,

Feliksówka,

Kolonia Suchowola,

Rachodoszcze

Zmieszane, Bio

19

17

21

19

23

20

18

22

20

Matale i tworzywa sztuczne

26

17

21

19

23

20

18

25

27

Szkło, papier

----

----

21

----

----

20

----

----

27

Popiół

26

----

----

----

----

----

----

----

27

Odpady problematyczne

----

30

----

----

29

----

----

2

----

Jacnia,

Bliżów,

Adamów,

Grabnik

Zmieszane, Bio

20

18

22

20

24

21

19

23

21

Matale i tworzywa sztuczne

27

18

22

20

24

21

19

25

28

Szkło, papier

----

----

22

----

----

21

----

----

28

Popiół

27

----

----

----

----

----

----

----

28

Odpady problematyczne

----

30

----

----

30

----

----

3

----

Suchowola,

Malinówka,

Potoczek,

Potoczek Zagóra,

Szewnia Dolna

Zmieszane, Bio

21

19

23

21

25

22

20

24

22

Matale i tworzywa sztuczne

28

19

23

21

25

22

20

25

29

Szkło, papier

----

----

23

----

----

22

----

----

29

Popiół

28

----

----

----

----

----

----

----

29

Odpady problematyczne

----

31

----

----

31

----

----

4

----

Bondyrz,

Czarnowoda,

Trzepieciny,

Szewnia Górna,

Kolonia Potoczek

Zmieszane, Bio

22

20

23

21

26

23

21

25

23

Matale i tworzywa sztuczne

29

20

24

22

26

23

21

25

30

Szkło, papier

----

----

24

----

----

23

----

----

30

Popiół

29

----

----

----

----

----

----

----

30

Odpady problematyczne

----

31

----

----

26

----

----

4

----

 

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odpady problematyczne (odbiory w maju, sierpniu i listopadzie) - meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane, przeterminowane leki. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).

 

Do pobrania:

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów na 2022 rok

Rejon I - Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze

Rejon II - Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik

Rejon III - Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna

Rejon IV - Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek

 


 

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – I kwartał 2022

Miejscowości

Rodzaj odpadu

I kwartał 2022

Styczeń Luty Marzec

Boża Wola, Feliksówka,

Kolonia Suchowola, Rachodoszcze

Zmieszane, Bio

25 22 22

Metale i tworzywa sztuczne

25 22 22

Szkło, papier

--- --- 22

Odpady problematyczne

--- 22 ---
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik

Zmieszane, Bio

26 23 23

Metale i tworzywa sztuczne

26 23 23

Szkło, papier

--- --- 23

Odpady problematyczne

--- 23 ---

Suchowola, Malinówka, Potoczek,

Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna

Zmieszane, Bio

27 24 24

Metale i tworzywa sztuczne

27 24 24

Szkło, papier

--- --- 24

Odpady problematyczne

--- 24 ---

Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny,

Szewnia Górna, Kolonia Potoczek

Zmieszane, Bio

28 25 25

Metale i tworzywa sztuczne

28 25 25

Szkło, papier

--- --- 25

Odpady problematyczne

--- 25 ---

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odpady problematyczne (odbiór w dniach 22-25 lutego) - meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).
Odbiór popiołu odbędzie się w miesiącach kwiecień i grudzień.

 

Po pobrania:

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów na I kwartał 2022 roku

Rejon I - Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze

Rejon II - Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik

Rejon III - Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna

Rejon IV - Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek

 


Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów na rok 2021

Miejscowości

Rodzaj odpadu

II - IV kwartał 2021

IV V VI VII VIII IX X XI XII

Boża Wola,

Feliksówka,

Kolonia Suchowola,

Rachodoszcze

Zmieszane, Bio, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19, 31 16, 30 14, 28 25 27
Szkło, Papier, Tworzywa 27 27 28 22 19 30 28 25 27

Popiół

/ Problematyczne

27 27

---

/ 24

22 ---

30

/ 2

28 25

27

/27

Jacnia,

Bliżów,

Adamów,

Grabnik

Zmieszane, Bio 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 1, 16, 30 14, 28 25 28
Szkło, Papier, Tworzywa 28 27 28 22 19 30 28 25 28

Popiół

/ Problematyczne

28 27

---

/ 24

22 ---

30

/ 2

28 25

28

/28

Suchowola,

Malinówka,

Potoczek,

Potoczek Zagóra,

Szewnia Dolna

Zmieszane, Bio, Popiół 16, 30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 2, 17 1, 15, 29 26 29
Szkło, Papier, Tworzywa 29 28 29 23 20 24 29 26 29

Popiół

/ Problematyczne

29 28

---

/ 25

23 ---

24

/ 3

29 26

29

/29

Bondyrz,

Czarnowoda,

Trzepieciny,

Szewnia Górna,

Kolonia Potoczek

Zmieszane, Bio, Popiół 16, 30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 26 30
Szkło, Papier, Tworzywa 30 28 29 23 20 24 29 26 30

Popiół

/ Problematyczne

30 28

---

/ 25

23 ---

24

/ 3

29 26

30

/30

Budynki wielolokalowe - dodatkowe odbiory Zmieszane, Bio 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 --- ---

 

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odpady problematyczne (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony samochodowe, odpady budowlane, przeterminowane leki i chemikalia) będą odbierane w marcu 2021 roku. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).

 

Po pobrania:

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów na rok 2021

Rejon I - Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze

Rejon II - Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik

Rejon II - Nieruchomości wielolokalowe: Adamów 8b

Rejon III - Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna

Rejon III - Nieruchomości wielolokalowe: Suchowola 327

Rejon IV - Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek

Rejon IV - Nieruchomości wielolokalowe: Bondyrz 179, Bondyrz 179A, Bondyrz 179B

 

 


 

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – I kwartał 2021

 

 

Miejscowości

Rodzaj odpadu

I kwartał 2021

I II III
Boża Wola, Feliksówka,
Kolonia Suchowola, Rachodoszcze
Zmieszane, Bio, Popiół 28 25 23
Szkło, Papier, Tworzywa 28 25 29
Odpady problematyczne     23
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik Zmieszane, Bio, Popiół 28 25 24
Szkło, Papier, Tworzywa 28 25 30
Odpady problematyczne     24
Suchowola, Malinówka, Potoczek,
Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna
Zmieszane, Bio, Popiół 29 26 25
Szkło, Papier, Tworzywa 29 26 31
Odpady problematyczne     25
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny,
Szewnia Górna, Kolonia Potoczek
Zmieszane, Bio, Popiół 29 26 26
Szkło, Papier, Tworzywa 29 26 31
Odpady problematyczne     26

 

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odpady problematyczne (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony samochodowe, odpady budowlane, przeterminowane leki i chemikalia) będą odbierane w marcu 2021 roku. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).

 

 


Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – II półrocze 2020

 

Miejscowości

Rodzaj odpadu

II półrocze 2020

VII VIII IX X XI XII
Boża Wola, Feliksówka,
Kolonia Suchowola, Rachodoszcze
Zmieszane, Bio 22 19 28 28 23 21
Szkło, Papier, Tworzywa 20 17 28 26 23 21
Odpady problematyczne   17     23  
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik Zmieszane, Bio 22 19 29 28 24 22
Szkło, Papier, Tworzywa 21 18 28 27 24 22
Odpady problematyczne   18     24  
Suchowola, Malinówka, Potoczek,
Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna
Zmieszane, Bio 23 20 30 29 25 28
Szkło, Papier, Tworzywa 22 19 29 28 25 28
Odpady problematyczne   19     25  
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny,
Szewnia Górna, Kolonia Potoczek
Zmieszane, Bio 23 20 30 29 26 29
Szkło, Papier, Tworzywa 23 20 29 29 26 29
Odpady problematyczne   20     26  

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odpady problematyczne (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony samochodowe bez felg – niepomalowane, odpady budowlane (czysty gruz w workach, płyta karton-gips w workach, panele powiązane, styropian opakowaniowy po sprzętach AGD, RTV), okna i drzwi bez szyb, pobite szyby w wiadrach lub pudełkach, przeterminowane leki) będą odbierane w sierpniu i listopadzie. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).


Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – II kwartał 2020

 

Miejscowości

Rodzaj odpadu

II kwartał 2020

IV V VI
Boża Wola, Feliksówka,
Kolonia Suchowola, Rachodoszcze
Zmieszane, Bio 27 25 22
Szkło, Papier, Tworzywa 28 25 22
Odpady problematyczne   25  
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik Zmieszane, Bio 28 26 23
Szkło, Papier, Tworzywa 28 26 23
Odpady problematyczne   26  
Suchowola, Malinówka, Potoczek,
Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna
Zmieszane, Bio 29 27 24
Szkło, Papier, Tworzywa 29 27 24
Odpady problematyczne   27  
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny,
Szewnia Górna, Kolonia Potoczek
Zmieszane, Bio 30 28 25
Szkło, Papier, Tworzywa 30 28 25
Odpady problematyczne   28  

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odpady problematyczne (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) będą odbierane w maju 2020. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).


Harmonogram odbioru odpadów - I kwartał 2020
Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie www.ecler.com.pl; tel. 504 245 136

Miejscowości

I kwartał 2020

I II III

Boża Wola, Feliksówka,
Kolonia Suchowola, Rachodoszcze

27 24 23

Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik

28 25 24

Suchowola, Malinówka, Potoczek,
Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna

29 26 25

Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny,
Szewnia Górna, Kolonia Potoczek

30 27

26

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia)
w miesiącach zaznaczonych na szaro.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH Z TERENU GMINY ADAMÓW

przez ECLER – Wywóz nieczystości Tomaszów Lubelski Łaszczówka ul. Promienna 19 tel: 84 665 00 82 kom. 504 245 136,

Harmonogram dostępny również na stronie : www.ecler.com.pl, ecler@op.pl

Miejscowości

2019

II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Boża Wola, Feliksówka,
Kolonia Suchowola, Rachodoszcze

25 25 23 27 24 22 26 23 21 25 21

Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik

26 26 24 28 25 23 27 24 22 26 21

Suchowola, Malinówka, Potoczek,
Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.