Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3998
W sumie: 120078

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów na rok 2021

Miejscowości

Rodzaj odpadu

II - IV kwartał 2021

IV V VI VII VIII IX X XI XII

Boża Wola,

Feliksówka,

Kolonia Suchowola,

Rachodoszcze

Zmieszane, Bio, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19, 31 16, 30 14, 28 25 27
Szkło, Papier, Tworzywa 27 27 28 22 19 30 28 25 27

Popiół

/ Problematyczne

27 27

---

/ 24

22 ---

30

/ 2

28 25

27

/27

Jacnia,

Bliżów,

Adamów,

Grabnik

Zmieszane, Bio 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 1, 16, 30 14, 28 25 28
Szkło, Papier, Tworzywa 28 27 28 22 19 30 28 25 28

Popiół

/ Problematyczne

28 27

---

/ 24

22 ---

30

/ 2

28 25

28

/28

Suchowola,

Malinówka,

Potoczek,

Potoczek Zagóra,

Szewnia Dolna

Zmieszane, Bio, Popiół 16, 30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 2, 17 1, 15, 29 26 29
Szkło, Papier, Tworzywa 29 28 29 23 20 24 29 26 29

Popiół

/ Problematyczne

29 28

---

/ 25

23 ---

24

/ 3

29 26

29

/29

Bondyrz,

Czarnowoda,

Trzepieciny,

Szewnia Górna,

Kolonia Potoczek

Zmieszane, Bio, Popiół 16, 30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 26 30
Szkło, Papier, Tworzywa 30 28 29 23 20 24 29 26 30

Popiół

/ Problematyczne

30 28

---

/ 25

23 ---

24

/ 3

29 26

30

/30

Budynki wielolokalowe - dodatkowe odbiory Zmieszane, Bio 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 --- ---

 

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odpady problematyczne (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony samochodowe, odpady budowlane, przeterminowane leki i chemikalia) będą odbierane w marcu 2021 roku. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).

 

Po pobrania:

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów na rok 2021

Rejon I - Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze

Rejon II - Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik

Rejon II - Nieruchomości wielolokalowe: Adamów 8b

Rejon III - Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna

Rejon III - Nieruchomości wielolokalowe: Suchowola 327

Rejon IV - Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek

Rejon IV - Nieruchomości wielolokalowe: Bondyrz 179, Bondyrz 179A, Bondyrz 179B

 

 


 

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – I kwartał 2021

 

 

Miejscowości

Rodzaj odpadu

I kwartał 2021

I II III
Boża Wola, Feliksówka,
Kolonia Suchowola, Rachodoszcze
Zmieszane, Bio, Popiół 28 25 23
Szkło, Papier, Tworzywa 28 25 29
Odpady problematyczne     23
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik Zmieszane, Bio, Popiół 28 25 24
Szkło, Papier, Tworzywa 28 25 30
Odpady problematyczne     24
Suchowola, Malinówka, Potoczek,
Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna
Zmieszane, Bio, Popiół 29 26 25
Szkło, Papier, Tworzywa 29 26 31
Odpady problematyczne     25
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny,
Szewnia Górna, Kolonia Potoczek
Zmieszane, Bio, Popiół 29 26 26
Szkło, Papier, Tworzywa 29 26 31
Odpady problematyczne     26

 

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odpady problematyczne (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony samochodowe, odpady budowlane, przeterminowane leki i chemikalia) będą odbierane w marcu 2021 roku. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).

 

 


Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – II półrocze 2020

 

Miejscowości

Rodzaj odpadu

II półrocze 2020

VII VIII IX X XI XII
Boża Wola, Feliksówka,
Kolonia Suchowola, Rachodoszcze
Zmieszane, Bio 22 19 28 28 23 21
Szkło, Papier, Tworzywa 20 17 28 26 23 21
Odpady problematyczne   17     23  
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik Zmieszane, Bio 22 19 29 28 24 22
Szkło, Papier, Tworzywa 21 18 28 27 24 22
Odpady problematyczne   18     24  
Suchowola, Malinówka, Potoczek,
Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna
Zmieszane, Bio 23 20 30 29 25 28
Szkło, Papier, Tworzywa 22 19 29 28 25 28
Odpady problematyczne   19     25  
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny,
Szewnia Górna, Kolonia Potoczek
Zmieszane, Bio 23 20 30 29 26 29
Szkło, Papier, Tworzywa 23 20 29 29 26 29
Odpady problematyczne   20     26  

 

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odpady problematyczne (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony samochodowe bez felg – niepomalowane, odpady budowlane (czysty gruz w workach, płyta karton-gips w workach, panele powiązane, styropian opakowaniowy po sprzętach AGD, RTV), okna i drzwi bez szyb, pobite szyby w wiadrach lub pudełkach, przeterminowane leki) będą odbierane w sierpniu i listopadzie. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).

 

 


Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – II kwartał 2020

 

Miejscowości

Rodzaj odpadu

II kwartał 2020

IV V VI
Boża Wola, Feliksówka,
Kolonia Suchowola, Rachodoszcze
Zmieszane, Bio 27 25 22
Szkło, Papier, Tworzywa 28 25 22
Odpady problematyczne   25  
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik Zmieszane, Bio 28 26 23
Szkło, Papier, Tworzywa 28 26 23
Odpady problematyczne   26  
Suchowola, Malinówka, Potoczek,
Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna
Zmieszane, Bio 29 27 24
Szkło, Papier, Tworzywa 29 27 24
Odpady problematyczne   27  
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny,
Szewnia Górna, Kolonia Potoczek
Zmieszane, Bio 30 28 25
Szkło, Papier, Tworzywa 30 28 25
Odpady problematyczne   28  

 

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odpady problematyczne (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) będą odbierane w maju 2020. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).

 

 


Harmonogram odbioru odpadów - I kwartał 2020
Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie www.ecler.com.pl; tel. 504 245 136

 

 

Miejscowości

I kwartał 2020

I II III

Boża Wola, Feliksówka,
Kolonia Suchowola, Rachodoszcze

27 24 23

Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik

28 25 24

Suchowola, Malinówka, Potoczek,
Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna

29 26 25

Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny,
Szewnia Górna, Kolonia Potoczek

30 27

26

 

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
 

Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia)
w miesiącach zaznaczonych na szaro.

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH Z TERENU GMINY ADAMÓW

przez ECLER – Wywóz nieczystości Tomaszów Lubelski Łaszczówka ul. Promienna 19 tel: 84 665 00 82 kom. 504 245 136,

Harmonogram dostępny również na stronie : www.ecler.com.pl, ecler@op.pl

 

Miejscowości

2019

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Boża Wola, Feliksówka,
Kolonia Suchowola, Rachodoszcze

25 25 23 27 24 22 26 23 21 25 21

Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik

26 26 24 28 25 23 27 24 22 26 21

Suchowola, Malinówka, Potoczek,
Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna

27 27 25 29 26 24 28 25 23 27 23

Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny,
Szewnia Górna, Kolonia Potoczek

28 28 26 30 27 25 29 26 24 28 23

 

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

 

Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącach zaznaczonych na szaro (marzec, maj, sierpień, listopad)

 

POJEMNIKI I WORKI W DNIU WYWOZU POWINNY BYĆ WYSTAWIONE BLISKO GRANICY POSESJI

POJEMNIKI NIEWYSTAWIONE NIE BĘDĄ ZABIERANE I NIE BĘDZIE TO PODSTAWĄ DO REKLAMACJI

 

W przypadku stwierdzenia braku segregacji, mimo takiego zadeklarowania, firma Ecler przekaże gminie Adamów dane nieruchomości, na której stwierdzono brak selektywnego gospodarowania odpadami i zostanie naliczona wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania zawierające harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019 na terenie Gminy Adamów

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH Z TERENU GMINY ADAMÓW

przez ECLER – Wywóz nieczystości Tomaszów Lubelski Łaszczówka ul. Promienna 19 tel: 84 665 00 82 kom. 504 245 136,

Harmonogram dostępny również na stronie : www.ecler.com.pl, ecler@op.pl

 

Miejscowości

2018

2019

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze

22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 27 28

Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik

23 27 27 24 29 26 24 28 25 23 27 28 29

Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna

24 28 28 25 30 27 25 29 26 24 28 29 30

Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek

25 1.03 29 26 1.06 28 26 30 27 25 29 22 31

 

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

 

Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącach zaznaczonych na szaro (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

 

POJEMNIKI I WORKI W DNIU WYWOZU POWINNY BYĆ WYSTAWIONE BLISKO GRANICY POSESJI

POJEMNIKI NIEWYSTAWIONE NIE BĘDĄ ZABIERANE I NIE BĘDZIE TO PODSTAWĄ DO REKLAMACJI

 

W przypadku stwierdzenia braku segregacji, mimo takiego zadeklarowania, firma Ecler przekaże gminie Adamów dane nieruchomości, na której stwierdzono brak selektywnego gospodarowania odpadami i zostanie naliczona wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania zawierające harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów

Harmonogram odbioru nieczystości na rok 2018 na terenie Gminy Adamów

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH Z TERENU GMINY ADAMÓW

przez ECLER – Wywóz nieczystości Tomaszów Lubelski Łaszczówka ul. Promienna 19 tel: 84 665 00 82 kom. 504 245 136,

Harmonogram dostępny również na stronie : www.ecler.com.pl, ecler@op.pl

 

Miejscowości

2017

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze

23

20

27

24

22

26

24

21

25

23

27

27

Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik

24

21

28

25

23

27

25

22

26

24

28

28

Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna

25

22

29

26

24

28

26

23

27

25

29

29

Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek

26

23

30

27

25

29

27

24

28

26

30

23

 

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

 

Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącach zaznaczonych na szaro (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

 

POJEMNIKI I WORKI W DNIU WYWOZU POWINNY BYĆ WYSTAWIONE BLISKO GRANICY POSESJI

POJEMNIKI NIEWYSTAWIONE NIE BĘDĄ ZABIERANE I NIE BĘDZIE TO PODSTAWĄ DO REKLAMACJI

 

W przypadku stwierdzenia braku segregacji, mimo takiego zadeklarowania, firma Ecler przekaże gminie Adamów dane nieruchomości, na której stwierdzono brak selektywnego gospodarowania odpadami i zostanie naliczona wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania zawierające harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów

Harmonogram odbioru nieczystości na rok 2017 na terenie Gminy Adamów

 

 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.