Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 56
W sumie: 46893

Strategia rozwoju Gminy

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Adamów o przystąpieniu do opracowywania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030"

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 zpóźn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXII/199/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030", w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zawiadamiam o:

przystąpieniu do opracowywania projektu Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Informacje i dokumenty związane z procesem opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030" prezentowane będą na stronie Gminy Adamów pod adresem: www.adamow.gmina.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Adamów pod adresem: https://adamow.bip.gmina.pl/

Wójt Gminy Adamów

/-/ Dariusz Szykuła

Uchwała Nr XXII/199/2021 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Adamów z dnia 09 lipca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030"

 

 


 

Zaproszenie do udziału w badaniach ankietowych

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r. Wójt Gminy informuje, że w dniach 12.07.2021-12.08.2021 r. na ternie Gminy Adamów przeprowadzone zostanie badanie ankietowe skierowane do wszystkich mieszkańców gminy oraz ludzi związanych z gminą Adamów mieszkających poza nią.
Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Adamów 11b, 22 – 442 Adamów. Wypełnione ankiety należy składać w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2. Ponadto formularz ankiety umożliwiający jej elektroniczne wypełnienie udostępniony zostanie na głównej stronie internetowej Urzędu Gminy poprzez link:

 

https://docs.google.com/forms/d/1y1KHGPbssD5b1PxnJUfoSJ86SRqVkyvjBneyzJGE_TQ/edit?usp=sharing


Wyniki badań posłużą opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Adamów, która ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy i odbudowę więzi lokalnych. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.
Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.
Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

 Wójt Gminy Adamów

/-/Dariusz Szykuła

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.

 


 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Adamów z dnia 14.01.2016 r. o uchwaleniu przez Radę Gminy Adamów Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku).
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j. t z póź. zm.)

Wójt Gminy Adamów zawiadamia o:

  1. Uchwaleniu „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)”
  2. Możliwości zapoznania się z treścią Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku) uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Adamów Nr X/95/16 z dnia 12.01.2016 r. oraz Podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)

a) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Adamów www.adamow.gmina.pl w zakładce aktualności oraz w BIP Urzędu Gminy Adamów

b) w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, pok. Nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. 7.00-15.00
 

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr X/95/16 z dnia 12 stycznia 2016 roku

Strategia Rozwoju Gminy Adamów 2015-2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Podsumowanie

 


 

Uchwała nr XIV/114/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 2020 (z perspektywą do 2023 roku)

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.