Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8522
W sumie: 152319

Zespół Interdyscyplinarny

CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE?

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste powodujące cierpienie i szkody.

 

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM ŻE:

 • Jest intencjonalna
  Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary
 • Siły są nierówne
  w relacji jedna ze stron ma przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.
 • Narusza prawa i dobra osobiste
  sprawca wykorzystuje przewagę sił, narusza podstawowe prawa ofiary np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.
 • powoduje cierpienie i ból
  sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczenie bólu cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony

 

PRZEMOC W RODZINIE MOŻE PRZYBIERAĆ RÓŻNE FORMY:

PRZEMOC FIZYCZNA – popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwarta ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, itp.

PRZEMOC PSYCHICZNA- wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucenie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wymawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi osobami, stosowanie gróźb, itp.

PRZEMOC SEKSUALNA- wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

PRZEMOC EKONOMICZNA- odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

NUMER ALARMOWY POLICJI- codziennie przez całą dobę telefon stacjonarny 997 z telefonu komórkowego 112

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA – 800 12 12 12

BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 116 111

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ,,NIEBIESKA LINIA” – 801 12 00 02

 

POMOCY OSOBOM DOŚWIADCZAJACYM LUB ZAGROŻONYM PRZEMOCĄ Z TERENU GMINY ADAMÓW UDZIELAJĄ:

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Adamowie 22-442 Adamów 11B
czynny od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00,tel. 84 61 87 722, 84 6187 729,

Posterunek Policji w Krasnobrodzie ul. Kościuszki 4, 22-440 Krasnobród
czynny każdego dnia przez całą dobę 84 677 17 36

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamowie
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 tel. 84 61 87 716

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu – ul. Partyzantów 38, 22-470 Zwierzyniec, 84 687 29 58

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej filia w Zamościu ul. Partyzantów 57, 22-400 Zamość, tel. 887 219 361

Wszystkie placówki służby zdrowia, placówki oświatowe (szkoły)

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny w Adamowie został powołany Zarządzeniem Nr 75/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 1 października 2015r.

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz prace grup roboczych obywają się w oparciu o przepisy prawa uregulowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury ,,Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta”, oraz innych przepisów wykonawczych.

 

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego

Urząd Gminy Adamów, Adamów 11B, 22-442 Adamów, tel. 84 61 87 729

 

W SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO WCHODZĄ PRZEDSTAWICIELE:

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej
- oświaty
- ochrony zdrowia
- Policji
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W skład zespołu wchodzą także kuratorzy sądowi.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego.

 

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego w szczególności należy:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY MOŻE TWORZYĆ GRUPY ROBOCZE

W SKŁAD GRUP ROBOCZYCH WCHODZĄ PRZEDSTAWICIELE:

- jednostka organizacyjna pomocy społecznej
- oświaty
- ochrony zdrowia
- Policji
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W skład grup roboczych mogą wchodzić kuratorzy sądowi.

 

W szczególności do zadań grup roboczych należy:

 1. Opracowanie i realizacja plany pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
 2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
 3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.