Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8696
W sumie: 152493

OSP

 

ZARZĄD

PREZES Piotr Szmidt Członek Andrzej Bosiak
Wiceprezes Robert Kolano Członek Piotr Radliński
Wiceprezes Dariusz Seńko Członek Leszek Kostur
Komendant Gminny Stanisław Palonka Członek Ryszard Teterycz
Sekretarz Maria Szykuła Członek Henryk Lalik
Skarbnik Andrzej Barański    
Członek Prezydium Jacek Sołtys    

 

    KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Artur Wileński

Wiceprzewodniczący Zdzisław Gontarz

Sekretarz

Tadeusz Teterycz

 

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) – jest umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, organizacją społeczną, składającą się z grupy ochotników, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Pierwsze wzmianki o ratownictwie ogniowym pojawiają się w Polsce już w średniowieczu. Pierwsze zorganizowane jednostki pożarnicze, będące prekursorami obecnej OSP powstały w drugiej połowie XIX w. równolegle we wszystkich trzech zaborach.

 

Podstawy prawne działalności:
Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), a ich szczegółowe zadania oraz organizację określa statut.

 

Źródło finansowania ochotniczych straży pożarnych:
Możliwe źródła finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych wynikają z zapisu w prawie o stowarzyszeniach. Zgodnie z ustawą majątek i fundusze Ochotniczej Straży Pożarnej powstają ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków i zapisów dochodów z majątku i innych imprez, ofiarności publicznej oraz z wpływów z działalności gospodarczej. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznej na realizację celów statutowych OSP i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na gminę.
Środki finansowe na utrzymanie OSP mogą także pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Każda jednostka ochrony przeciwpożarowej, w tym także ochotnicza straż pożarna, która działa w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego może ubiegać się o dotację z budżetu państwa.

 

Patron i święto:

Patronem Ochotniczej Straży Pożarnej jest św. Florian, strażacy OSP obchodzą swoje święto 4 maja, hymnem ZOSP RP jest Rycerze Floriana.

 

Na terenie Gminy Adamów działa 10 jednostek OSP skupiających 355 druhów:

OSP Adamów

OSP Bliżów

OSP Bondyrz

OSP Feliksówka

OSP Jacnia

OSP Potoczek

OSP Rachodoszcze

OSP Suchowola

OSP Suchowola - Kolonia

OSP Szewnia Dolna

 

Dwie jednostki OSP Potoczek i OSP Suchowola należą do KSRG .

Posiadamy drużyny Kobiece oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców i Dziewcząt.

 

Uzbrojenie jednostek OSP przedstawia się następująco:

ogółem posiadamy 12 samochodów:

 • w tym 3 samochody pożarnicze GBA
 • 1 samochód pożarniczy GBM
 • 4 samochody pożarnicze GBL
 • pozostałe to samochody cywilne typu Lublin

Wszystkie jednostki wyposażone są w podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, dysponują nowymi motopompami.

 

Inny sprzęt to:

 • pompy szlamowe,
 • zestawy ratownictwa medycznego,
 • sprzęt ochrony dróg oddechowych,
 • pilarki do betonu,
 • pilarki do drewna,
 • podcinarki,
 • agregaty prądotwórcze
 • zestawy hydrauliczne.

 

 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.