Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 704
W sumie: 103042

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

1. Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych dróg gminnych
w m. Potoczek Nr 010845L, 010847L, Boża Wola Nr 010835L, Bondyrz 010848L

WIĘCEJ


2. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze-Feliksówka

WIĘCEJ


3. Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka

WIĘCEJ


 

 

 

 

 

 

 

 W dniu 17 marca 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy

Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem

a

Gminą Adamów


w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
Umowa dotyczy wykonania przez beneficjenta inwestycji

 

"Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych dróg gminnych
w m. Potoczek Nr 010845L, 010847L, Boża Wola Nr 010835L, Bondyrz 010848L"

 

Gmina Adamów ogłosiła postępowanie przetargowe 11 marca 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się TUTAJ

 

Informacje o ofertach

W oznaczonym terminie, Gmina Adamów dokonała otwarcia złożonych ofert. Do zamawiającego wpłynęło 9 ofert.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty Wykonawcy

Dnia 25 kwietnia 2016 została rozesłana informacja dotyczaca wyboru najkorzystniejszejoferty do reralizacji przedsięwzięcia pn. ,,Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Bondyrz, Boża Wola, Potoczek” oznaczona sprawa RIG 271.1.2016.

Dokonano wyboru oferty złożonej przez Zakład Wapienno Piaskowy ,,BEŁŻEC” sp. z o.o., złożona oferta kształtuje wartość kontraktu w kwocie 2.083.374,00 zł.
W postępowaniu zostało złożonych 9 ofert;

1) EVE Usługi Remontowo-Budowlane Bogdan Garbacz 
2) Zakład Budowlano-Transportowy DROGMOST Wiesław Michalski 
3) Strabag SP. z o.o.
4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. zo.o.
5) Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe MAWEX Ewa Matwiejczuk
6) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne ,,ATOS” Eksport-Import Tadeusz Skakuj 
7) Usługi Transportowe Daniel Kierepka
8) Zakład Wapienno Piaskowy ,,BEŁŻEC” sp. z o.o. 
9) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe STOLMEX Kozłowski Stanisław 

 

 


źródło: www.lublin.uw.gov.pl
 
Dnia 5 lipca 2017, została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2017 roku na zadanie realizowane w ramach
,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
 
 
Podpisana umowa  pomiędzy
Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem
a
Gminą Adamów,
którą reprezentowali Wójt Gminy Adamów Dariusz Szykuła oraz skarbnik Gminy Adamów Ewelina Droździel-Szykuła
 
 
dotyczyła udzielenia dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.
 

,,Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej
Nr 010825L Rachodoszcze-Feliksówka"

 

Kwota dotacji wynosi 1.002.204,50 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem Nr 27/G/2017, a łączny kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi 2.010.136,92 zł.
 
Aneks Nr 2 do Umowy Nr 518 z dnia 5 lipca 2017 zmienia kwotę dotacji do wysokości 807 111,00 zł.
 
 
 
Ogłoszeniem nr 533693-N-2017 z dnia 2017-06-15 r. Gmina Adamów, wszczęła procedurę przetargową -  pn. ,,Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze – Feliksówka".
 
 
W terminie do dnia 2017-07-06 do godz.10:00 złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. 22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 54 - Cena oferty 1.642.616,05 zł, Gwarancja 72 m-ce, Płatność 30 dni przelew, termin wykonania 31 październik 2017
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Sp. z o.o. 22-400 Zamość, Peowiaków 7 - Cena oferty 1.643.206,02 zł, Gwarancja 72 m-ce, Płatność 30 dni przelew, termin wykonania 31 październik 2017
  3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik 22-424 Sitno, Kolonia Sitno 84 - Cena oferty 1.758.546,14 zł, Gwarancja 72 m-ce, Płatność 30 dni przelew, termin wykonania 31 październik 2017
 
 
Dnia 31 lipca 2017 została zawarta UMOWA Nr RIG.272.5.2017- 57/17/RIG pomiędzy Gminą Adamów, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Adamów - Dariusza Szykułę oraz przy kontrasygnacie Z-cy Skarbnika Gminy – Teresy Kostrubiec a Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o. o. z siedzibą w Tomaszów Lubelski, 22-600 Tomaszów Lubelski Lwowska 54 reprezentowanym przez Maria Zatorska – Prezes Zarządu.
 
Wartość zawartej umowy 1.642.616,05 zł brutto, termin zakończenia planowany jest na dzień 31 październik 2017 r.
 
 
Galeria FOTO:
przed remontem
 
 
w trakcie remontu
 
po remoncie
 
 
Dnia 30 października 2017 r. wykonawca drogi 010825L Rachodoszcze - Feliksówka -Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych sp. z o.o. zgłosił zakończenie  zakresu prac.
Zgodnie z zapisami umowy Nr RIG.272.5.2017- 57/17/RIG z dnia 31 lipca, Inwestor - Gmina Adamów mogła rozpocząć prace związane z odbiorem wykonanych robót budowlanych.
Zarządzeniem Wójta Gmny Adamów 69/17 z dnia 31 października została powołana komisja odbioru prac i stwierdzenia zakresu robót , termin został wyznaczony na dzień 8 października 2017 r.
W oznaczonym dniu wyznaczeni przedstwiciele Gminy Adamów oraz przedstawiciele Wykonawcy dokonali prac związanych z odbiorem zakresu wykonanych prac. Potwierdzeniem czynności jest protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego podpisany  przez strony uczestniczące w pracach odbiorowych.
 
 

               

 

W ramach ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dnia 14 marca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy:

 

Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem

a

Gminą Adamów,

 

reprezentowaną przez

Wójta Gminy Adamów Dariusza Szykułę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Adamów Eweliny Droździel - Szykuła

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2018 roku na realizację zadania pod nazwą

 

Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka”

  

Planowany koszt inwestycji wynosi 759 000,00 zł.

Kwota dotacji wynosi 375 590,00 zł.

Łączny kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi 751 181,84.

 

Gmina Adamów ogłosiła postępowanie przetargowe dnia 13 marca 2018 roku, dostępne na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl.

 

Wyjaśnienie dot. informacji rozpoczęcia procedury przetargowej, RIG 271.2.2018 pn. „Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka.

W zamieszczonej wyżej informacji podano datę o rozpoczęciu procedury przetargowej dnia 13 marca 2018 r, co jest informacją błędną.

Oczywisty błąd związany jest z przygotowaniem kompletnych dokumentów do publikacji, które były w posiadaniu Gminy Adamów dnia 13 marca 2018 r., natomiast czynność techniczna związana z publikacją została wykonana 14 marca 2018 r.

Publikacja ogłoszenia na portalu uzp.gov.pl jak i na stronie adamow.bip.gmina.pl, została zakończona dnia 14 marca 2018 r, tym samym od tego terminu wszczęta została procedura przetargowa.

Wobec powyższego, prawidłowo brzmiąca informacja brzmi następująco:

 

Gmina Adamów ogłosiła postępowanie przetargowe dnia 14 marca 2018 roku, dostępne na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl.


Zakończona została inwestycja pod nazwą,

Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka”

 w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wartość zadania:          580 920,16 zł

Kwota dofinansowania: 290 460,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.