Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8718
W sumie: 152515

Ekonomia społeczna

Pismo Marszałka Województwa Lubelskiego

 

Uroczyste podpisanie porozumienia społecznego o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Gminie Adamów

W dniu 27 marca 2013 roku w sali sportowej przy Zespole Szkół w Szewni Dolnej nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Gminie Adamów.

Porozumienie podpisali: Wójt Gminy Adamów, Przewodniczący Rady Gminy Adamów, przedstawiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starosta Powiatu Zamojskiego, Przewodniczący Rady Powiatu, Powiatowego Urzędu Pracy, przdstawiciele lokalnej społeczności tj. radni Rady Gminy Adamów i sołtysi poszczególnych sołectw, przdsiębiorcy z terenu gminy i spoza terenu gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby zainteresowane współpraca w ramach podpisywanego porozumienia.

Adresatami Porozumienia są mieszkańcy Gminy Adamów, a w szczególności osoby bezrobotne, w tym niepełnosprawne, w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych.

Celem nadrzędnym porozumienia społecznego jest współpraca środowiska lokalnego oraz odbudowania zaufania społecznego. Porozumienie ma także na celu zainicjowanie oraz skoordynowanie działań zmierzających do zbudowania trwałego partnerstwa podmiotów na terenie Gminy Adamów tj. administracji samorządowej, organizacji obywatelskich i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ograniczenia bezrobocia poprzez rozwój instytucji gospodarki społecznej. Porozumienie obejmuje działania związane z określeniem obszarów wykluczenia w gminie, stanu i dynamiki lokalnego rynku pracy oraz ujawnieniem jego głównych problemów i obszarów wymagających poprawy.

Działania powyższe realizowane będą poprzez następujące podmioty gozpodarki społecznej:

  • Centrum Integracji Społecznej prowadzone w formie samorządowego zakładu budżetowego Gminy,
  • Spółdzielnie socjalne – jako konsekwencja udziału osób w poszczególnych warsztatach Centrum,
  • Centrum Ekonomii Społecznej (OWES) – współpraca i włączenie do partnerstwa instytucji koordynujacej działania w obszarze gospodarki społecznej w powiecie, tworzącej warunki dla rozwoju inicjatyw integrujących z rynkiem pracy osoby dysfunkcyjne.

Porozumienie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i osób fizycznych i jest zawarte na czas nieokreślony.

 

 

KONFERENCJA „PARTNERSTWO GMINY ADAMÓW – LOKALNA PLATFORMA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARKI SPOŁECZNEJ"

Dnia 06 listopada 2013 roku w Centrum Społeczno – Kulturalnym w Potoczku odbyła się konferencja „Partnerstwo Gminy Adamów – lokalna platforma współpracy na rzecz rozwoju podmiotów gospodarki społecznej” . Celem spotkania było rozpowszechnienie istnienia na terenie gminy Centrum Integracji Społecznej oraz  uświadomienie lokalnym przedsiębiorcom i osobom fizycznym specyfiki pracy CIS-u oraz zachęcenie do podejmowania współpracy. W konfererencji uczestniczyli: Wicestarosta – Jerzy Sobczak , Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Marian Hawrylak, Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi, sołtysi,  lokalni przedsiębiorcy, księża z pobliskich parafii, dyrektorzy szkół, członkowie Klubów Seniora a także zaproszeni goscie z innych gmin. Spotkanie uświetniła również swoją obecnością delegacja z Fundacji Pomocy Wzajemnej „ BARKA” z| Poznania na czele z  Wiceprezes Barbarą Sadowską.

Konferencję rozpoczął Wójt Gminy Adamów, Kierownik GOPS w Adamowie  przedstawiła prezentację nt.”Psychospołeczne skutki bezrobocia”. Następnie Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni przypomniał sposób powstania Centrum, charakterystykę działalności oraz obecną sytuację CIS-u i uczestników. Dodatkowo bezpośrednimi spostrzeżeniami odnoszącymi się do Centrum z przybyłymi gośćmi podzieliła się jedna z uczestniczek opowiadając o tym w jaki sposób można zostać uczestnikiem oraz jakie korzyści płyną z uczestniczenia w zajęciach.

Spotkanie zakończyły wystąpienia gości z fundacji „BARKA”, którzy gorąco zachęcali do wspierania całej inicjatywy jaką jest utworzenie i prowadzenie Centrum  Integracji Społecznej. Zwracali uwagę na to jak ważne jest by okoliczni przedsiębiorcy oraz całe społeczeństwo również angażowali się w walkę z problemem braku pracy, chociażby przez wspieranie Centrum które jest swoistą formą przeciwdziałania i zapobiegania bezrobociu.

 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.