Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8707
W sumie: 152504

OZE

Projekt pod nazwą ENERGIA ODNAWIALNA W GMINIE ADAMÓW został zrealizowany !


Zakres rzeczowy projektu obejmował dostawę i montaż 296 zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych w 13 miejscowościach na terenie Gminy Adamów.

 

Wskaźniki produktu:

  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 1,09 Mwt.
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 296 szt.

 

Wskaźniki rezultatu:

  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 778,23 ( Mwht/rok)
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 465,84 ( tony równoważnika CO2 )(CI 34)

 

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Gminy Adamów poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii. Efektem realizacji inwestycji, obok korzyści społecznych i gospodarczych jest przede wszystkim poprawa walorów środowiska naturalnego. Dotychczasowe źródła ciepła oparte na paliwach kopalnych zastąpione zostały produkcją energii ze źródeł odnawialnych co przełożyło się na zmniejszenie kosztów ogrzewania wody i na oszczędności w budżetach domowych.

 

Przykładowe realizacje:


 

 


 

 


29.05.2018

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ

Zakończył się kolejny ważny etap projektu dotyczący kolektorów słonecznych w gminie Adamów.

 

W środę 23 maja 2018 r. Gmina Adamów podpisała umowę z wykonawcą robót – Firmą SOLARTIME Sp. z o.o. z Rzeszowa

 

Umowa opiewa na kwotę za 2 889 246,57 złotych brutto. Firma te pieniądze ma wykorzystać na dostarczenie i montaż wraz z uruchomieniem 296 zestawów, z których większość będzie instalowana na dachach lub ścianach budynków mieszkalnych. Większość środków na ten cel - 85 procent - Gmina Adamów pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.


Termin realizacji całego projektu jest wyznaczony na 30 listopada 2018 r.

 

 


 

18.04.2018

Szanowni mieszkańcy!!!

Urząd Gminy w Adamowie informuje o terminach zebrań wiejskich, związanych z projektem „Energia Odnawialna w Gminie Adamów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

LP.

DATA ZEBRANIA

GODZINA

MIEJSCE

MIESZKAŃCY

1

20.04.2018

/piątek/

16.00

Świetlica wiejska w Adamowie

Adamów

Bliżów

Potoczek

2

20.04.2018

/piątek/

17.00

Świetlica wiejska w Jacni

Jacnia

3

23.04.2018

/poniedziałek/

16.00

Budynek byłej szkoły w Bondyrzu

Bondyrz

Trzepieciny

4

23.04.2018

/poniedziałek/

18.00

Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej

Szewnia Dolna

Szewnia Górna

Czarnowoda

5

25.04.2018

/środa/

16.00

Świetlica wiejska w Rachodoszczach

Boża Wola A

Feliksówka

Rachodoszcze

6

25.04.2018

/środa/

17.00

Świetlica wiejska w Kol. Suchowola

Kolonia Suchowola

Boża Wola B

7

26.04.2018

/czwartek/

16.00

Świetlica wiejska w Suchowola Ulica

Suchowola A

Suchowola B

 

Na zebrania zapraszamy wszystkich uczestników przedsięwzięcia.

 

 


 

13.12.2017

Podpisanie umowy

Dnia 13.12.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Energia odnawialna w Gminie Adamów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Umowę z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez:

Pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego

oraz

Pana Arkadiusza Bratkowskiego – Członka zarządu Województwa Lubelskiego

podpisali:

Wójt Gminy Adamów – Pan  Dariusz Szykuła

i

Skarbnik Gminy – Pani Ewelina Droździel-Szykuła

 

Całkowita wartość projektu to 3 105 336,35 zł, dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 2 286 889,16 zł.

 

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Gminy Adamów poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Efektem realizacji inwestycji, obok korzyści społecznych i gospodarczych, będzie przede wszystkim poprawa walorów środowiska naturalnego. Dotychczasowe źródła ciepła oparte na paliwach kopalnych zastąpione zostaną produkcją energii ze źródeł odnawialnych.

 

 


15.11.2017

ENERGIA ODNAWIALNA W GMINIE ADAMÓW

 

W ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Gmina Adamów złożyła wniosek o dofinansowanie pn. ”Energia odnawialna w Gminie Adamów”. Zgodnie z jego treścią, w przypadku otrzymania dofinansowania przewiduje się budowę instalacji solarnych w 296 gospodarstwach domowych. Przewidywana wartość projektu wynosi 3 105 336,35 zł, w tym wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych wynosi 85 %.

Po odrzuceniu wniosku w miesiącu styczniu 2017 roku, Gmina Adamów skorzystała ze środka odwoławczego i złożyła protest podważając zasadność negatywnej oceny na etapie oceny merytorycznej. Urząd Marszałkowski w Lublinie, jako Instytucja Zarządzająca, po zbadaniu argumentów przytoczonych w proteście, uznał go za zasadny i wniosek otrzymał pozytywną ocenę  uzyskując maksymalną ilość 100 punktów.

2 listopada 2017r. Gmina Adamów otrzymała pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące, że wniosek pt. ”Energia odnawialna w Gminie Adamów” został wybrany do dofinansowania.

W chwili obecnej trwa przygotowywanie wszystkich wymaganych dokumentów w celu podpisania stosownej umowy.

 


OZE - Odnawialne Źródła Energii

Poniżej są udostępnione pliki do pobrania i wydrukowania odnośnie Odnawialnych źródeł energii, projektu pn. „Energia odnawialna w Gminie Adamów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 4 – Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 – Wsparcie wykorzystania OZE

Osoby, które się zdecydowały na uczestnictwo w projekcie powinny wypełnić umowę w 3 egzemplarzach wraz z poprawioną deklaracją. W umowie należy zwrócić szczególną uwagę na §2 w ust. 1 oraz w ust. 8 oraz wymienić wszystkich współwłaścicieli działki, na której jest usytuowana nieruchomość montowanych kolektorów słonecznych.

Umowy wraz z deklaracjami należy składać do 27 maja 2016 r. (piątek).

Wpłaty w wysokości 300zł należy dokonać przelewem lub gotówkowo do dnia 10 czerwca 2016r. na konto:

BS Tomaszów Lubelski oddz. Krasnobród

35 9639 0009 2002 0050 0122 0036

tytułem: „Energia odnawialna w Gminie Adamów”

Osoby, które nie dokonają wpłat w wyznaczonym terminie będą wykreślone z projektu.

 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.