Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3849
W sumie: 58210

Informacje ogólne

FUNDUSZ SOŁECKI

Są o środki finansowe w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa zgodnie z art.2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.

 

Środki funduszu przeznacza się na realizację zadań, które zostały:

 1. Zgłoszone we wniosku sołectwa.
 2. Są zadaniami własnymi gminy.
 3. Służą poprawie warunków życia mieszkańców.
 4. Są zgodne ze strategią gminy.

 

OBOWIĄZKI SOŁECTWA:

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie, które może być zwołane z inicjatywy:

 1. Sołtysa;
 2. Rady sołeckiej;
 3. Co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Zebranie sołeckie odbywa się zgodnie ze statutem danego sołectwa.

 

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

 1. Wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji przekazanej sołtysom
 2. Oszacowanie kosztów
 3. Uzasadnienie (dlaczego przyjęto te zadania, cel zadania – np. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa estetyki wsi itp.)

Ważne jest aby wskazać realny koszt zadania, nie może on przekraczać kwoty funduszu na dany rok, nie może być zaniżony czyli wątpliwy do wykonania za określone środki finansowe. Zadania, które dane sołectwo może faktycznie zrealizować, będą zależały od wysokości środków finansowych, które będą w jego dyspozycji.


 

SOŁECTWA MOGĄ WSPÓLNIE REALIZOWAĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie - odrębnie uchwala wniosek.
 2. Zasady złożenia wniosku są identyczne, z tym, że wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie.

 

WAŻNE TERMINY

 1. do 31 lipca Wójt przekazuje sołtysom informację o wysokości środków z funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo.
 2. do 30 września uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego listę zadań w ramach funduszu sołeckiego
 3. do 31 października uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zmieniającego (np. oszczędności) listę zadań lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

 

Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich wybranych w 2015 roku

Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich wybranych w 2019 roku

 Wykaz Sołtysów wybranych w wyborach uzupełniających w 2021 r.

 

Druki do pobrania

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.