Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 693
W sumie: 103031

Program Gospodarki Niskoemisyjnej

Informacja o działaniach wprowadzających PGN

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy o przystąpieniu przez Gminę Adamów do opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020”. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Pierwszym etapem opracowywanego Planu jest przygotowanie bazy danych emisji CO2 na terenie gminy. W tym celu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe kierowane do wszystkich mieszkańców gminy, a także podmiotów i przedsiębiorstw. Wypełnienie ankiety jest konieczne do opracowania rzetelnego Planu, który w przyszłości umożliwi Gminie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektów, przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia wszystkich mieszkańców,   w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.  

W związku z powyższym przekażemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą na zdiagnozowanie potrzeb i możliwości Gminy. Jednocześnie informujemy, że dane pozyskane z ankiety służą tylko i wyłącznie do opracowania Planu i nie będą udostępniane ani przetwarzane

Podmioty uczestniczące w ankietyzacji są jednocześnie Interesariuszami. Mogą one zgłaszać (planowane do realizacji przez nie w latach 2015-2020) projekty/inicjatywy/przedsięwzięcia, które zostaną uwzględnione w ramach opracowania. Przedsięwzięcia te mają służyć zmniejszeniu zużycia energii finalnej, poprawie efektywności energetycznej oraz zwiększeniu energii pochodzącej z OZE i dotyczyć obszarów objętych ankietyzacją. Zgłoszenie przedsięwzięcia nie stanowi  wiążącego zobowiązania do jego realizacji.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

W sprawie wypełniania ankiet oraz zgłaszania przedsięwzięć przez Interesariuszy prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Adamowie - P. Stanisław Hejzner, Nr tel. 84 618 77 15

 

Do pobrania:

Karta interesariusza

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.