Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 697
W sumie: 103035

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Operacja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Suchowola, Kolonia Suchowola, Gmina Adamów”

 


 

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 010851L w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów"

 


 

Operacja pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia”

 


 

Operacja pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów"

 


 

 

 

 

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacje typu "Gospodarka wodno - ściekowa"
współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
Poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

DOFINANSOWANIE DO BUDOWY WODOCIĄGU

 

1 marca 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach PROW 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej. Gmina Adamów pozyskała 710 981,00 zł dofinansowania na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów” w miejscowości Boża Wola. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci wodociągowej na odcinku 4,045 km oraz dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków. W najbliższym czasie ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

 

WYŁONIONO WYKONAWCĘ INWESTYCJI

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów”.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego będzie:

Zakład Budowlano – Instalacyjny Kamil Muda z siedzibą Skokówka ul. Ogrodnicza 57, 22-400 Zamość.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji upływa 4 lipca 2022 r.

 

CZĘŚCIOWY ODBIÓR PRAC

Dnia 29 listopada 2021r. nastąpił odbiór częściowy prac dot. zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów” W ramach realizacji zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W104.

 

 

KOŃCOWY odbiór PRAC

Dnia 8 lipca 2022 r. zostały zakończone i komisyjnie odebrane prace związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Boża Wola. W ramach realizacji zadania wykonano sieć wodociągową na odcinku 4,045 km oraz dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Na realizację inwestycji gmina Adamów pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

 

Wartość robót budowlanych wyniosła 722 010,00 zł.

Koszty kwalifikowalne: 587 000,00 zł.

Dofinansowanie: 373 508,00 zł.

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.


 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Operacja pod nazwą: Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia”

Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Adamów poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchowola Kolonia.

 

 

W środę, 15 maja br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie 55 umów Beneficjentom w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość umów wyniosła ponad 23 mln złotych.

W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak i Zdzisław Szwed oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewa Szałachwiej.

Nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 342.774 zł na budowę świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia. Koszt całej inwestycji to 538 699,76zł.

 


 

Zakończono budowę świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia

 

Gmina Adamów zakończyła prace związane z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchowola Kolonia. Zadanie zostało zrealizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

Zadanie obejmowało w szczególności wykonanie robót budowlanych, wykonanie instalacji elektrycznych oraz sanitarnych. W wyniku realizacji zadania powstał budynek parterowy o powierzchni użytkowej wynoszącej 184,10 m2. W nowej świetlicy znajduje się min. sala o powierzchni 90,86 m2, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, szatnia, kotłownia pomieszczenia sanitarne. W obiekcie świetlicy zastosowano nowoczesne urządzenia służące ochronie środowiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej.

Budynek świetlicy przeznaczony jest na potrzeby mieszkańców wsi. W budynku planowane są spotkania, zajęcia gospodyń wiejskich, zajęcia klubowe, plastyczne, imprezy okolicznościowe służące zaspokojeniu potrzeb kulturalnych oraz stworzeniu miejsca integracji społecznej.

 

Wykonawcą zadania była firma BETAR Zakład Budowlany Ryszard Tymura z siedzibą w Zamościu.

 

Zdjęcia z realizacji:

 


Nowo wybudowana świetlica już otwarta

 

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy a zwłaszcza miejscowości Suchowola Kolonia do nowo wybudowanej - w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - świetlicy. Mamy nadzieję, że stanie się ona miejscem, które zainspiruje do nowych działań, zjednoczy do współpracy na rzecz lokalnej społeczności. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczony jest parterowy budynek o powierzchni użytkowej wynoszącej 184,10 m2. Znajduje się w nim m.in. sala o powierzchni 90,86 m2, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, szatnia, kotłownia i pomieszczenia sanitarne. W obiekcie świetlicy zastosowano nowoczesne urządzenia służące ochronie środowiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej.

W świetlicy planowane są różnego rodzaju inicjatywy społeczne, spotkania, zajęcia zespołów śpiewaczych, kół gospodyń wiejskich, zajęcia plastyczne, imprezy okolicznościowe służące zaspokojeniu potrzeb kulturalnych oraz zajęcia klubowe i warsztatowe zmierzające do rozwijania zainteresowań dzieci, młodzieży a także aktywizujące lokalną społeczność.

 

Świetlica będzie ogólnodostępna i otwarta w następujących godzinach:

Poniedziałki od 10.30 do 14.30

Wtorki od 12.30 do 16.30

Środy od 12.30 do 16.30

Czwartki od 12.30 do 16.30

Piątki od 8.30 do 12.30

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

  

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Suchowola, Kolonia Suchowola, Gmina Adamów”

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Typ operacji: „Gospodarka wodno - ściekowa”

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Adamów, przyczyniająca się do wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę terenu realizacji inwestycji.

Planowane efekty projektu:

Wskaźniki realizacji projektu:

– zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę – 8,072 km
– ujęcie wody – 1 sztuka

 

 

 

 

 


 

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 010851L w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów"

 

 


 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.