Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8506
W sumie: 152303

Zwrot podatku akcyzowego 2018

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

ZMIANY !!!


 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

W 2019 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

 • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.

 • od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego ustalonego limitu.

 

Limit ustala się jako sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

 

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

 1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
 2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
 3. Oświadczenie we wniosku o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;

 

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK BYDŁA NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich

Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe

Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,36

Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,9

Buhaje powyżej 18 miesiąca

1,4

Cielęta do 6 miesiąca

0,15

Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,3

Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,8

Krowy

1

 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

I TERMIN

Od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z FAKTURAMI STANOWIĄCYMI DOWÓD ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE OD 1 sierpnia 2018R. DO 31 STYCZNIA 2019R.

 

W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA GRUNTÓW ROLNYCH DZIERŻAWIONYCH NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU AKTUALNE UMOWY DZIERŻAWY.

W przypadku posiadania przez producenta rolnego bydła do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Biura Powiatowego ARiMR w Zamościu

II TERMIN

Od 1 Sierpnia 2019r. do 31 Sierpnia 2019r. WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z FAKTURAMI STANOWIĄCYMI DOWÓD ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2019R. DO 31 LIPCA 2019R.

 

W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA GRUNTÓW ROLNYCH DZIERŻAWIONYCH NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU AKTUALNE UMOWY DZIERŻAWY.

W przypadku posiadania przez producenta rolnego bydła do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Biura Powiatowego ARiMR w Zamościu

  Wójt gminy zaprasza


      Wójt Gminy Adamów
      Dariusz Szykuła

  W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

  od 7:00 do 14:00

  Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

  Wypełnij Odpowiedzi

  Zobacz również

  wersja językowa

  Kalendarz

  wrzesień 2023
  Pn
  Wt
  Śr
  Cz
  Pt
  So
  Ni
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30

  Zegar

  • :
  • :
  Akceptuję

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.