Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3399
W sumie: 99445

Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

Na podstawie art. II pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 39, art. 46 pkt I oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

 

 

ZAWIADAMIAM

 

o podjęciu przez Radę Gminy Adamów w dniu 24 stycznia 2019 roku Uchwały Nr IV/27/19 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów” dla całego obszaru gminy Adamów przedstawionego na załączniku graficznym.

Przedmiotem zmiany Studium jest zmiana tekstu określającego odległości zabudowy od dróg na obszarze gminy Adamów.

Wnioski do przedmiotowej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów” oraz prognozy odziaływania na środowisko, mogą być składane pisemnie na adres Urzędu Gminy Adamów, adres: 22-442 Adamów 11, do dnia 8 marca 2019 roku

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.