Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2024
W sumie: 111352

News

News zdjęcie id 1006

XXI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

30.04.2021

 

 

Adamów, dnia 30 kwietnia 2021 r.

Przewodnicząca

Rady Gminy Adamów

22-442 Adamów

pow. zamojski, woj. lubelskie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 6 maja 2021 r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 21A, 22-442 Adamów.Odbędzie się XXI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.

 6. Udzielenie Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski.”

  - dyskusja.

 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.

  - dyskusja.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Adamów Nr XVII/138/2020 z dnia 04.11.2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Adamów w roku 2021.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych przez Gminę Adamów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Adamów a Gminą Krasnobród w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Kaczórki, Gmina Krasnobród.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Zamojskim dotyczącego przyjęcia przez Gminę Adamów zadań utrzymaniowych
  na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2021 roku, w granicach administracyjnych Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii dróg gminnych
  na terenie Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 16. Podjęcie uchwały w sprawieaktualności studium i planów miejscowych w obszarze Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/158/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 20. Rozpatrzenie pism.

 21. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.

 22. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów."

 

OR.0002.21.1.2020 - Zawiadomienie sołtysów.pdf

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.