Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7906
W sumie: 108550

News

News zdjęcie id 1048

INFORMACJA DOTYCZĄCA DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ADAMÓW

11.06.2021

 

I N F O R M A C J A

o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
 w debacie nad raportem o stanie gminy Adamów za 2020 rok

 

Na Sesji Rady Gminy Adamów, która odbędzie się w dniu  22 czerwca 2021 o godz. 15 30  (wtorek) w sali  gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej, Wójt Gminy Adamów przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jej działalności  w roku 2020 w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy podjętych w minionym roku.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Adamów. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy Adamów pisemne zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie do udziału w debacie należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym sesję tj. do 21  czerwca 2021 r.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez  Przewodniczącego Rady Gminy.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Adamów do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 21  czerwca  2021 r. w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11 b, w godzinach pracy urzędu   od  700 –  1500,   w Sekretariacie  ( pok. Nr 5) przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można nadać pocztą pod wskazany adres Urzędu Gminy Adamów (liczy się data wpływu)  lub osobiście dostarczyć do urzędu. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 21 czerwca 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Gminy Adamów (w sekretariacie) oraz na stronie internetowej urzędu.

/-/ Dariusz Szykuła

Wójt Gminy Adamów

Zgłoszenie udziału w debacie.pdf

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.