Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 10330
W sumie: 77631

News

News zdjęcie id 1513

Ogłoszenie

17.03.2023

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków


 

INFORMACJA !!!

            Wójt Gminy Adamów, informuje, że od dnia 22 marca 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Adamów w 2023 roku.

Wysokość dotacji wynosi do 10 000,00 zł.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Adamów w terminie

od 22 marca 2023 r. do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na dotację, przy czym termin wykorzystania i rozliczenia dotacji mija 30 listopada 2023r.

Wszystkie dokumenty (regulanim wraz z załącznikami) związane z udzielaniem dotacji dostępne są na stronie internetowej www.adamow.gmina.pl w aktualnościach: Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz w Urzędzie Gminy Adamów ( pok. nr 2).


 

Należy pamiętać !!!

Z wnioskiem o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy obowiązkowo złożyć:

  • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela            nieruchomości,        a          gdy     nieruchomość       stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli)

 

            Jednocześnie informuję, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia prac budowlanych, zgłoszenia wodnoprawnego, a w niektórych przypadkach uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę a także zgłoszenia prowadzenia działań Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są Państwo dostarczyć wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji.


Gdzie należy zgłaszać prace budowlane lub uzyskać pozwolenie na budowę oraz dokonywać zgłoszenia wodnoprawnego, pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia prowadzenia działa?

 

Zgłoszenia prac budowlanych oraz pozwolenie na budowę:

Starostwo Powiatowe w Zamościu,

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Przemysłowa 4,

 

Zgłoszenia wodnoprawne, pozwolenia:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Zarząd Zlewni w Zamościu

ul. Młyńska 27,

 

Zgłoszenia prowadzenia działań na obszarze NATURA 2000:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu

ul. Partyzantów 3

 

Uchwała Nr XL/332/2023 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Adamów polegających na budowie przydomowych oczyszczalni

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Adamów polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Wniosek o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o wypłatę dotacji

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków

Rozliczenie dotacji

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.