Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1219
W sumie: 126366

News

News zdjęcie id 184

Bezpłatne poradnictwo społeczno-prawne

17.08.2017

 

„Zadanie współfinansowane przez Województwo Lubelskie”

Stowarzyszenie z Bliska i z Daleka nr KRS  0000660430    22-400 Zamość   ul. Lubelska 70A

 

 

W ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą:

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

 

zapraszamy mieszkańców Szewni Dolnej i mieszkańców okolicznych miejscowości do korzystania z bezpłatnego  poradnictwa  społeczno-prawnego.

 

Punkt informacyjny w miejscowości Szewnia Dolna (budynek OSP) w gminie Adamów, pow. zamojski

Lp.

Data

Godziny

1

31.08.2017r.  

od 15.00 do 19.00

2

07.10.2017r.

od 15.00 do 19.00

3

18.11.2017r.

od 15.00 do 19.00

 

ADRESACI –  projekt  skierowany  do osób z niepełnosprawnością, pełnoletnich oraz małoletnich (niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności) oraz członków ich rodzin z powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego.

MIEJSCE i FORMA REALIZACJI ZADANIA w każdym powiecie powstaną po dwa punkty informacyjne  uwzględniające  gminy wiejskie.  W punktach będą prowadzone czterogodzinne dyżury w trzech różnych terminach.  Oprócz punktów informacyjnych bezpłatne wsparcie udzielane jest również telefonicznie i mailowo. Do kontaktu zapraszamy na bieżąco i nie zależnie od prowadzonych  dyżurów w punktach informacyjnych. 

OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 02.06.2017r.  do  31.12.2017r.

 

KONTAKT:    Tel. kom. 691 727 601          

e-mail: uslugaspolecznoprawna2016@gmail.com 

www: http://www.zbliskaizdalekazamosc.cba.pl/aktualnosci

 

Poradnictwo  społeczno- prawnego adresowane jest do niepełnosprawnych  uczestników  i ich rodzin i obejmuje między innymi następujące obszary tematyczne:

 1. Bariery architektoniczne – możliwości uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.
 2. Edukacja – możliwości kształcenia integracyjnego oraz formy pomocy finansowej dla niepełnosprawnych uczniów i studentów.
 3. Lokale – uprawnienia do lokalu socjalnego, procedur eksmisyjnych lub pomieszczenia tymczasowego w przypadku eksmisji.
 4. Łączność – dostępność dla osób z niepełnosprawnością usług pocztowych i telekomunikacyjnych, możliwości uzyskania zwolnień.
 5. Odszkodowania komunikacyjne – możliwość otrzymania odszkodowań oraz innych roszczeń przez osoby, poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych.
 6. Orzeczenia o niepełnosprawności – prawne potwierdzenie statusu niepełnosprawności; sposób uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, uzyskania orzeczenia o niezdolności do pracy, wskazania do rehabilitacji i opieki.
 7. Podatki – ogólne zasady odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne.
 8. Praca – zasady rejestracji w urzędzie pracy, uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, możliwości uzyskania pomocy finansowej na uczestnictwo w szkoleniach oraz w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej lub współtworzenie spółdzielni socjalnych lub dołączenie do już istniejących, praca pobierających rentę.
 9. Pomoc społeczna ‒ formy pomocy, z której korzystać mogą osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, warunki uzyskania świadczeń pomocy społecznej.
 10. Rehabilitacja i leczenie – uprawnienia przysługujące osobie dotkniętej chorobą, zasady leczenia uzdrowiskowego i możliwości uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 11. Świadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – możliwości i warunki ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, dodatku pielęgnacyjnego, renty socjalnej, zasad zmniejszania i zawieszania świadczeń w przypadku uzyskania innych przychodów.
 12. Sprzęt rehabilitacyjny – zasady uzyskania  sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i technicznych oraz dofinansowania ich zakupu ze środków PFRON.
 13. Świadczenia rodzinne – świadczenia wspierające rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne oraz  podejmujące opiekę nad  niepełnosprawnym członkiem rodziny.
 14. Transport–ulgi w przejazdach środkami transportu publicznego oraz uprawnienia osób z niepełnosprawnością, podróżujących drogą lotniczą.
 15. Ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie– zasady i procedury związane z przymusowym leczeniem lub badaniem psychiatrycznym osób chorych psychicznie, procedury przymusowego przyjęcia do domu pomocy  społecznej, warunki i procedury związane z ubezwłasnowolnieniem.
 16. Inne uprawnienia i ulgi‒ np. dla osób niewidomych, warunki ułatwiające osobom  udział w wyborach i inne dotyczące osób z niepełnosprawnością.
 17. Tematyka prawa cywilnego/rodzinnego w tym pomoc przy pisaniu pism/wniosków.

 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.