Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4545
W sumie: 4545

News

News zdjęcie id 224

OGNIE NIEPODLEGŁOŚCI

Zapłonęły „Ognie Niepodległości”

 

Dnia 10 listopada 2017 roku  o godzinie 21.00 w Gminie Adamów zapłonęły ,,Ognie Niepodległości”. Szkoła Podstawowa w Suchowoli, jako jedyna w powiecie zamojskim włączyła się w ogólnopolską inicjatywę, nad którą honorowy patronat objął Wojewoda Lubelski – Przemysław  Czarnek.

Celem projektu było uczczenie 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i przypomnienie, że jest to święto wszystkich Polaków.

           W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Adamów – Dariusz Szykuła, Przewodnicząca Rady Gminy – Bożena Skiba, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec – Ryszard Tetrycz wraz z pracownikami służby leśnej, przedstawicielka Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych okręgu Zamość – Adela Flaga oraz emerytowany leśnik Nadleśnictwa Zwierzyniec – Franciszek Cieplak, Przedstawiciele Posterunku Policji w Krasnobrodzie, Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli, dr Joanna Komisarczuk – przedstawiciel służby zdrowia, przewodnicząca Rady Rodziców – Jadwiga Szynkarczuk, radni Gminy Adamów i sołtysi wsi Suchowola, nauczyciele, uczniowie, rodzice i społeczność lokalna.

           Obchody rozpoczęły się o godzinie 19.00  zbiórką  na dziedzińcu szkolnym, gdzie Dyrekcja szkoły powitała zaszczytnych gości i  uczestników  uroczystości. Ponad zebranymi, pod osłoną nocy, w blasku lampionów  dumnie powiewała unosząca się na maszcie biało-czerwona flaga. Po apelu porządkowym wszyscy, na czele z pocztem sztandarowym Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli, zaopatrzeni w lampiony, flagi, odblaski, pod ochroną funkcjonariuszy Policji i druhów strażaków  wyruszyli na pobliski cmentarz, gdzie czekali  tłumnie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych miejscowości. W tym historycznym miejscu, przy pięknie przystrojonym w barwy narodowe pomniku, ufundowanym przez mieszkańców Suchowoli na cześć żołnierzy poległych podczas II wojny światowej, odbyła się oficjalna część uroczystości. Na wstępie dumnie zabrzmiał polski Hymn Narodowy w wykonaniu chóru szkolnego i uczestników uroczystości, a następnie delegacje: ze szkoły w Suchowoli, z Urzędu Gminy w Adamowie i Nadleśnictwa Zwierzyniec  złożyły wieńce przy pomniku.

Potem głos zabrała pani Dyrektor – Maria Sak, która przywołując towarzyszące uroczystości symbole narodowe i historyczne miejsce podkreśliła doniosłą rangę wydarzenia, uświadamiając zebranym, że ta uroczystość, jest żywą lekcją historii, lekcją kształtowania charakterów i postaw, lekcją szacunku do Ojczyzny i siebie nawzajem. Pani Dyrektor odniosła się także do istoty Święta Niepodległości w czasach współczesnych. Wskazała na wartości ponadczasowe, które nigdy nie powinny utracić swojego blasku, które powinniśmy pielęgnować i czcić. Zaakcentowała, że  dzień 11 listopada stanowi niewątpliwie okazję ku temu, by zastanowić się nad treścią słów: patriotyzm, Ojczyzna, wolność. Przemówieniu Pani Dyrektor przyświecała dewiza, że każdego dnia poprzez naukę, pracę, uczciwe życie walczymy o niepodległą Polskę. Pani Maria Sak podkreśliła, że Polska to wielki zbiorowy obowiązek, bowiem to my ją stanowimy z naszymi wadami i zaletami, a Niepodległość jest jak płomień, który ogrzewa i tylko wówczas ma sens, gdy uszanujemy narodowe dziedzictwo, któremu na imię Polska.

            Pani Dyrektor, zaapelowała do uczestników, aby potraktowali tę uroczystość jako hołd dla tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, dla tych, którzy walczyli i cierpieli, dla wszystkich patriotów, którzy narażali życie byśmy my mogli żyć godnie. Wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili pamięć tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę.

           Następnie w ciszy i skupieniu wysłuchano  części artystycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Suchowoli pod bacznym okiem nauczycieli, która w patriotycznej scenerii nabrała szczególnego znaczenia.

Scenariusz słowno – muzyczny oraz pantomima zaprezentowane przez uczniów w bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiały losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. W poezji i w pieśni nie omieszkano także wspomnieć  okresu  II wojny światowej. Wymowna część artystyczna sprawiła, że niejednemu zakręciły się w oku łzy wzruszenia.

Po części artystycznej, w patriotycznym nastroju wszyscy z uwagą wysłuchali przemówienia wójta Gminy Adamów – Pana Dariusza Szykuły, który podziękował  Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz uczniom za przygotowanie uroczystości integrującej mieszkańców gminy, propagującej najszczytniejsze wzorce i wartości, funkcjonariuszom Policji w Krasnobrodzie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli za zapewnienie bezpieczeństwa, a wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i wspólne świętowanie. Pan Wójt nie omieszkał także wspomnieć historycznego aspektu spotkania. Zwrócił uwagę na doniosłość wydarzenia i jego wpływ na przyszłość każdego Polaka, a w szczególności na kształtowanie postaw młodego pokolenia.

 Ważnym punktem uroczystości było odczytanie odezwy Wojewody Lubelskiego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec – Ryszarda Teterycza, w której w sposób szczególny podkreślona została rola patriotyzmu i  heroizmu przeszłych pokoleń Polaków.

Wzruszającym momentem były wspomnienia o latach grozy na terenie wsi Suchowola uczestniczących w uroczystości gości specjalnych, czyli kombatantów. Pani Adela Flaga odkryła karty historii miejsc pamięci na terenie Gminy Adamów, a w szczególności  w Suchowoli. Nakreśliła historię pomnika i grobów żołnierskich, tablicy na kościele i kaplicy cmentarnej wzniesionej na cześć poległych żołnierzy, przy której zaplanowano zapalenie „Ogni Niepodległości”. Z relacji pani Adeli Flagi uczestnicy uroczystości  dowiedzieli się, że szkoła w Suchowoli za opiekę nad grobami żołnierskimi dwukrotnie odznaczona została złotym medalem. Miłe słowa podziękowania usłyszał także Wójt Gminy za wsparcie finansowe dla szkoły na pielęgnowanie grobów i wystrój pomnika.

Wiele ciekawych informacji usłyszeli uczestnicy uroczystości od emerytowanego leśnika Nadleśnictwa Zwierzyniec – Franciszka Cieplaka, który opowiedział barwne losy bohaterów – leśników, biorących udział w bojach o Zamojszczyznę.

Po części patriotycznej wszyscy na czele z pocztem sztandarowym szkoły przeszli na plac przy kaplicy świętej Moniki, wzniesioną ku czci poległych żołnierzy, gdzie odbyło się o godz. 21.00 uroczyste odpalenie „Ogni Niepodległości” przez Wójta Gminy Adamów – pana Dariusza Szykułę, Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec – pana Ryszarda Teterycza  i Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli – pana Andrzeja Wiśniewskiego. 

            Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z gorącego poczęstunku  z ogniska  i delektować się koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu ludowego „Roztoczańskie Echo”.

Uroczystość patriotyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Suchowoli  mobilizuje do refleksji i zadumy. Trafnie odzwierciedla ponadczasowe słowa wypowiedziane przez kanclerza Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Dziś żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. Nie wolno nam jednak zapominać o tradycjach narodowych i wzorach prawdziwych patriotów. Wielkie znaczenie ma też wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Ponadto przy każdej okazji powinniśmy podkreślać dumę z tego, że jesteśmy Polakami pamiętając, że wolność nie jest nam dana na zawsze.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli

Maria Sak

 

 

Serdecznie dziękuję Organizatorowi – Szkole Podstawowej w Suchowoli za przygotowanie i uroczystą oprawę inicjatywy „Ognie Niepodległości”, Nadleśnictwu Zwierzyniec, Policji, OSP w Suchowoli za pomoc i czynne włączenie się w w/w przedsięwzięcie, a zespołowi ludowemu Roztoczańskie Echo za uświetnienie uroczystości koncertem pieśni patriotycznych.

               Ponadto w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy w Adamowie dziękuję wszystkim biorącym udział w uroczystości za pamięć i godne uczczenie Święta Niepodległości.

Wójt Gminy Adamów

Dariusz Szykuła

 

Galeria FOTO:

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.