Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3371
W sumie: 57732

News

News zdjęcie id 241

Sprzedaż alkoholu - przypomnienie

09.01.2018

 

Przypomina się przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych o:

 

  1. Złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni, które należy złożyć do dnia 31 stycznia 2018r.
    Aktualny wzór do pobrania znajduje się na stronie - www.adamow.bip.gmina.pl
    w zakładce "druki do pobrania".
  2. Uiszczeniu opłaty na podstawie złożonego oświadczenia, której należy dokonać w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września roku 2018.

Przedsiębiorcy w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonują w wysokości proporcjonalnej (jednorazowej) do okresu ważności zezwolenia (od chwili uzyskania zezwolenia) do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem oświadczenia oraz niedokonaniem opłaty w określonych nieprzekraczalnych terminach.  

Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie sprzedaje trzy rodzaje napojów alkoholowych A, B i C który nie złoży do 31 stycznia 2018 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej upływu 30 dni od daty upływu terminu, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, :

- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż grupy A – tzn. 157,50 zł

- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż z grupy B – tzn. 157,50 zł

- 30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż z grupy C - tzn. 630,00 zł.

 Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

 

Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku. 

Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.

Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 111 ust. 5.

 Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych A, B i C który nie zapłaci do 31 stycznia 2018 roku pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń, i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 30 dnia od terminu upłuwy terminu, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

 - 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów grupy A - 157,50 zł

 - 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów grupy B - 157,50 zł

 - 30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów grupy C- 630,00 zł.

 

 W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana w sposób określony w art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:

 1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych grupy A – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

 2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych grupy B – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

 3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych grupy C – opłatę wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w 2017 roku ustawowe progi określone w art. 111 ust. 5, nie zapłaci do 31 stycznia 2018 roku pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do upływu 30 dnia od ostatecznego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.