Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5886
W sumie: 121966

News

News zdjęcie id 371

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2018/2019

30.08.2018

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz.1457 z późn.zm.) stypendium szkolne przysługuje uczniom/wychowankom  zamieszkałym na terenie Gminy Adamów, uczęszczającym do:

1)    szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2)    publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3)    szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm,
 • narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna, 
 • wystąpiło zdarzenie losowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Adamowie w pok. nr 9 w godzinach pracy urzędu. Osoby ubiegające się o stypendia szkolne prosimy o składanie kompletnie wypełnionych wniosków.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 514 zł na osobę w rodzinie.

Kwota z dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, dlatego wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.

UWAGA!

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów,
w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium będzie wypłacane pod warunkiem przedłożenia
i rozliczenia w Urzędzie Gminy w Adamowie tych dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione dowody zakupu w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie zostało przyznawane.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  w Adamowie w pokoju nr 9, lub pod nr telefonu (84) 618 77 16

Wniosek do pobrania lub w budynku Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.