Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 12284
W sumie: 66645

News

News zdjęcie id 766

INFORMACJA NT. DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ADAMÓW

22.05.2020

INFORMACJA NT. DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ADAMÓW

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tj.) Wójt Gminy Adamów  co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy  Raport o stanie Gminy Adamów, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Adamów  zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

W związku z powyższym mieszkaniec gminy Adamów, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Adamowie. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

W roku bieżącym zgłoszenia proszę składać do dnia 27 maja 2020r. (środa), do godziny 15. 00 w sekretariacie Urzędu Gminy w  Adamowie (pok. Nr 5).

Sesja, na której odbędzie się debata odbędzie się 28 maja 2020 r.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
 

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączeniu oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie (pok. Nr 5). 

Wójt Gminy Adamów

 /-/ Dariusz Szykuła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE

Ja, niżej podpisana/y ............................................................................................, zamieszkała/y w ................................................................................................................................................

 (dokładny adres zamieszkania na terenie gminy)

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Adamów za 2019 rok.

 

                     …………………………………………….

                                                          (data i podpis)

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:

LP.

IMIĘ I NAZWISKO MIESZKAŃCA

MIEJSCOWOŚĆ

PODPIS

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.