Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2661
W sumie: 98707

News

News zdjęcie id 784

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

15.06.2020

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące organizacji naboru kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

 

 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. i prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728).
 2. W celu usprawnienia procesu rekrutacji kandydatów na rachmistrzów opracowany został System Ewidencji Rachmistrzów (SER), który umożliwia zarejestrowanie danych kandydatów na rachmistrzów. W terminie późniejszym osoby wybrane na rachmistrzów uzupełnią je o informacje niezbędne do przygotowania przez Urząd Statystyczny w Lublinie umów zlecenia. Dla koordynatora gminnego utworzone zostanie konto administratora SER. Administrator będzie mógł sam wprowadzić do systemu dane kandydatów na rachmistrzów lub utworzyć konta użytkowników dla innych pracowników urzędu gminy. Wraz z danymi uwierzytelniającymi do aplikacji prześlemy instrukcję jego obsługi.
 3. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
  1) pełnoletnich;
  2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
  3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 5. Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy oraz na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje 6. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 7. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.
 8. Po zarejestrowaniu kandydata w SER system wygeneruje dane do uwierzytelniania – login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi. Na adres e-mail kandydata zostanie automatycznie wysłana wiadomość zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym rachmistrzowi w momencie rejestracji posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, w której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 9. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają informacje o dacie i miejscu szkolenia po ich ustaleniu przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 10. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu.
 11. Egzamin po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.
 12. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdzi wyniki i spośród osób z pozytywnym wynikiem egzaminu kwalifikuje na rachmistrzów osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów o zakwalifikowaniu na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszeń. Dla osób, które zakwalifikowały się – GBS zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”.
 13. GBS prześle powiadomienie do rachmistrzów, że mają uzupełnić w e/m-learning swoje dane. Z SER będzie można wysłać mailem powiadomienia do rachmistrzów.
 14. Rachmistrz wprowadzi w aplikacji e/m-learning dane niezbędne do zawarcia umowy zlecenia.
 15. Rachmistrz będzie zobowiązany do przekazania zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego.
 16. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 17. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  a.po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  b.po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 18. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez urząd statystyczny na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 19. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru

 

Więcej informacji o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych znajduje się na stronie BIP: https://adamow.bip.gmina.pl w zakładce Powszechny Spis Rolny 2020

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.